Frøbjerg-Orte Friskole


  -   en skole for alle børn

login

Du skal opgradere din Flash Player Denne side bruger den nyeste flash teknologi fra ADOBE (Macromedia).

Hvis du ikke kan se vores menu, er det fordi du har slået Javascript fra i din browser. Her er linket til den nye gratis flash player

Bemærk hjemmesiden er under ombygning!

Vi er i øjeblikket igang med at opbygge en ny hjemmeside, og vil i den nærmeste fremtid lancere et helt nyt design.

 

Velkommen

Fællesværdier og holdninger

Vi ønsker at skabe et miljø, der giver rum for nysgerrigheden og plads til fordybelsen. Vi mener, det er vigtigt at påvirke børnene, så de får respekt for andre mennesker og deres arbejde, får indfølingsevne og forståelse for andre og deres situation. Derfor arbejder vi helt bevidst og målrettet på at skabe fællesværdier, som giver børnene et medansvar for og en medbestemmelse i hverdagen. De skal opleve, at de selv er en væsentlig del af helheden.  
Læs mere...  

Skolefritidsordningen på Frøbjerg-Orte Friskole
Hobbitten rummer 66 børn fra børnehaveklasse til 3. klasse.  Hobbitten benytter foruden eget lokale også lokaler for 1. klasse og for børnehaveklassen samt flere af skolens faglokaler, hvis der er behov for det til bestemte aktiviteter.
Læs mere...

Forældrearbejde
Det er nødvendigt for skolens drift, at forældrene tager del i det praktiske arbejde på friskolen. Dette skal ikke betragtes som en sur pligt, men snarere som en enestående chance for at oparbejde en kollektiv ansvarsfølelse over for vore børns vigtige fundament i hverdagen. Derafholdes forældrearbejdsdage første lørdag i april og første lørdag i september.    
Læs mere...
 
 

Klik på billedet - så kommer du til Forældreintra.

Frøbjerg-Orte Friskole er en skole for alle børn, der har lyst til at lære og hvor fælles værdier og holdninger er grundlaget for det daglige liv på skolen.

Adresse

Orte Vejsmark 20
5560 Aarup
TLF - 6445 1328 Kontor
TLF - 6445 1326 SFO'en
TLF - 6445 1649 Børnehaven       

E-mail - kontor@fofri.dk

Skoleleder: Henrik Stougaard; skoleleder@fofri.dk

Viceskoleleder: Tina Blaabjerg; viceleder@fofri.dk

SFO-Afdelingsleder: Kim Hedegaard; hobbitten@fofri.dk

Børnehaveleder: Lisa Boulund Jacobsen  bhgnisten@gmail.com

 

Nyheder

Indbydelse_generalforsamling_2014.pdf

foraeldreintraguide.pdf

ny_udgave_af_CD-ord_8.2_vejledning_til_tjektasken.nu.pdf

Anmodning_om_fritagelse_fra_undervisning_FOF.pdf


© 2007-2008  | Vigtig information | W3C

Frøbjerg-Orte Friskole  |  Orte Vejsmark 20  |  5560 Aarup  |  Tlf 6445 1328