Informationer fra bestyrelsen

Hilsen fra den nye bestyrelse Årets generalforsamling blev traditionen tro afholdt med sang, musik og gennemgang af det forløbne år. Vi vil gerne give en ekstra stor tak til personalet og ledelsen for deres hjælp gennem året, med afholdelse af…