Informationer fra bestyrelsen

Hilsen fra den nye bestyrelse

Årets generalforsamling blev traditionen tro afholdt med sang, musik og gennemgang af det forløbne år.
Vi vil gerne give en ekstra stor tak til personalet og ledelsen for deres hjælp gennem året, med afholdelse af generalforsamlingen og for en grundig og inspirerende ledelsesberetning. Og naturligvis for deres fantastiske engagement i hverdagen, for at uddanne, udvikle og præge vores børn på bedste vis. Vi er som forældre og bestyrelsesmedlemmer meget taknemmelige for dette. Tak!
De fremmødte fra forældregruppen bidrog med mange gode og konkrete spørgsmål til bestyrelsen og ledelsen, herunder:
– Vedligehold, og de nuværende rammer i børnehaven og vuggestuen.
– Legeplads.
– Den vedtagne plan for implementering af IT i indskolingen.
– Sikkerhed på vores skole.
– Ønske om mere kommunikation.

Vi skal som bestyrelse blive bedre til at orientere forældrene om, hvad der arbejdes med. Det vil vi fremadrettet gøre ved løbende at udsende korte opdateringer og ikke kun de officielle referater fra bestyrelsesmøderne.
Omvendt vil vi også opfordre forældregruppen til at hjælpe fællesskabet. Giv os endelig løbende input, tilbagemeldinger og indspark, så vi sammen kan udvikle Frøbjerg Orte Friskole, Børnehave og Vuggestue bedst muligt. Når I har noget på hjertet, så skriv endelig til os på “bestyrelse@fofri.dk”, eller fortæl os det, når vi mødes.

Slutteligt vil vi også gerne sige stort tak til afgående bestyrelsesmedlemmer og alle andre, der har ydet en ekstra indsats.

De bedste hilsner

Bestyrelsen på Frøbjerg Orte Friskole, Børnehave og Vuggestue.
Ole Skaarup Nielsen (formand).
Søren Hess (næstformand).
Camilla Mehl-Ludvigsen (kasserer).
Tobias Perquin.
Helle Wittrup-Jensen.
Peter Randrup Nilsson.
Ulrik Vendelbo.
Anita Nymark Andersen (suppleant).
Elsa Olsen (suppleant).