Vi bestræber os på:

 • At give børnene mulighed for at udvikle sig fagligt, kreativt og socialt
 • At stille krav til børnene / udfordre deres nysgerrighed
 • At give børnene positive oplevelser
 • At vise børnene tillid
 • At lære børnene ansvarlighed over for hinanden og for fællesskabet
 • At man behandler og taler pænt til hinanden


Forældresamarbejde

På Frøbjerg-Orte Friskole lægger vi stor vægt på et frugtbart skole-hjem samarbejde. Vi vil gerne have nogle glade børn, tilfredse forældre og arbejdsglæde hos personalet.

Dette opnår vi bedst gennem et positivt samarbejde, hvor børnene er det naturlige omdrejningspunkt.

Derfor har vi:

 • Forældreintra, som er skolens kommunikationsportal
 • Skole-hjem møder og samtaler
 • Regelmæssig skriftlig information fra klasselæreren til forældrene
 • Åben dør til skolens ledelse

Forventninger til forældre:

 • At man følger med i børnenes og skolens dagligdag
 • At man bakker skolens aktiviteter op, og melder afbud hvis man ikke kommer
 • At man følger med i børnenes og skolens dagligdag
 • At man accepterer skolen som et vigtigt led i barnets udvikling
 • At man henvender sig direkte til skolen eller pædagogerne/lærerne, hvis der er noget som man gerne vil i dialog omkring