Evaluering er et vigtigt redskab. Den er med til at give hukommelse, at kvalitetudvikle og skabe reflektion og se fremad.

Vi evaluerer

  • ved at tilbyde folkeskolens afsluttende prøver i slutningen af 9. klasse.
  • ved at give standpunktkarakterer til skolens ældste elever i 7.-9. klasse.
  • i dialog med forældre i forbindelse med skole-hjem-samtaler i 0. kl. to gange årligt.
  • i dialog med elev og forældre i forbindelse med skole-hjem-samtaler 1.-7. klasse to gange årligt.
  • i dialog med elev og forældre til fag-hjem-samtaler 7.-9.klasse to gange årligt.
  • skolens aktiviteter.

I forbindelse med skolens aktiviteter evaluerer vi med den model, der hedder virkningsevaluering. Modellen er god til at skabe dialog og bevidsthed om de mål, vi sætter for en aktivitet. Målene og vores overvejelser for at nå dem, den såkaldte programteori,  fremgår af nedenstående pdf-filer for udvalgte aktiviteter.

I forbindelse med en aktivitet har vi planlagt, hvilke data vi vil samle sammen. Det kan være:

  • spørgeskemaer
  • optællinger
  • lærerobservationer eller
  • en fotodokumentar

som er med til at fortælle os, om programteorien holder stik.  


Skriftlige evalueringer


Når vi har afsluttet en aktivitet, analyserer vi den samlede aktivitet skriftligt. Du kan læse nogle af dem her: