Hilsen fra Bestyrelsen

Kære forældre i hele huset – skole, børnehave og vuggestue

Sidste halvdel af skoleåret er godt i gang, og det samme er arbejdet i bestyrelsen.
Bestyrelsen består af forældre fra skole, børnehave og vuggestue, som er valgt af og blandt os alle på generalforsamlingen.
Til bestyrelsesmøderne mødes de syv bestyrelsesmedlemmer og de to suppleanter med husets ledelsesteam. Derudover deltager en medarbejderrepræsentant fra skolen og en fra børnehave/vuggestue. Der kan også være andre med på mødet til udvalgte punkter – fx vores forretningsførende Stig i forbindelse med økonomi og budget, eller en forælder der ønsker at fortælle bestyrelsen om en ide eller lignende.

På møderne taler vi om, hvordan det går med hele huset og følger op på arbejdet i de forskellige udvalg, som bestyrelsen har nedsat. Der kan være et medlem, der har ønsker til et bestemt emne, eller der kan være sket noget siden sidst, som bestyrelsen skal tage stilling til. Bestyrelsen arbejder efter et årshjul, hvor der er 10 planlagte bestyrelsesmøder om året. Der kan være ekstra møder, hvis der er behov for det. Dertil kommer møderne i de forskellige udvalg. Det afhænger af udvalgets opgave, hvor ofte man mødes. Typisk er der opgaver til personerne i udvalget mellem møderne.
Lige nu arbejder bestyrelsen blandt andet i disse udvalg:

• Strukturudvalg Her drøfter vi de procedurer og arbejdsgange, der giver en fælles forståelse af, hvordan der arbejdes på FOF.

• Funktionsbeskrivelser og organisering Udvalget drøfter, hvordan rollerne på skolen er fordelt, og hvordan fx ledelsesteamet er bygget op på tværs af skole, børnehave og vuggestue, så alle medarbejdere og ledere tænker sig som del af et fælles hus.

• Kommunikationsudvalg Her arbejder vi med at opdatere hjemmesiden, og hvordan vi i øvrigt kan fortælle om vores fantastiske skole, børnehave og vuggestue i lokalområdet, så mange fortsat vælger os.

• Investeringsudvalg Her undersøger vi, hvordan vi bedst bruger de penge, som er til rådighed for investeringer. Det er fx udvalget her, der har købt en ny bus.

• Førstehjælp Udvalget skal undersøge, i hvilket omfang vi kan tilbyde førstehjælpsundervisning til både børn og voksne i hele huset.

Hertil kommer enkeltstående opgaver, som ikke hører til i et udvalg. Det kan fx være møder i forbindelse med ansættelse af personale, indkøb af it-udstyr, planlægning af den halvårlige arbejdsdag, møder med kommunen eller tilsynsførende og meget mere. Medlemmerne i bestyrelsen har forskellig baggrund og forskellige kompetencer, men fælles for os alle er, at vi byder ind med det vi har og arbejder for det samlede hus’ bedste.
Beslutningsreferater fra bestyrelsesmøderne ligger på hjemmesiden. Her kan du følge med i bestyrelsens arbejde på overordnet niveau, og måske kan de inspirere dig til at stille op til bestyrelsen til næste generalforsamling i april, hvis du har tid og lyst til at bidrage konstruktivt til arbejdet.

Vi ses jo til forældremøder, til morgensang, fester, arbejdsdage og når vi henter og bringer i det daglige. I er altid velkomne til at henvende jer til os, hvis I har tanker, ideer, ønsker eller spørgsmål, I gerne vil have os til at forholde os til.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Frøbjerg-Orte Friskole
Børnehave og Vuggestue