En ambitiøs og synlig bestyrelse

Mandag d. 21 august 2017 afholdt bestyrelsen for Frøbjerg-Orte Friskole, børnehave og vuggestue bestyrelsesmøde. Vi startede kl. 18 og var først færdige kl. 22. At mødet tog fire timer er ikke ualmindeligt. Bestyrelsen varetager mange opgaver og lægger vægt på at gennemarbejde tingene grundigt.

Normalforløbet for et bestyrelsesmøde er:

Vi mødes og alle hilser på hinanden. Formanden gennemgår dagsordnen, hvorefter den godkendes. Referat fra sidste møde underskrives. Herefter gennemgang af dagsordenens punkter.

Typiske ting på dagsordenen er:

 • Nyt fra ledelsen (fra både skole, børnehave og vuggestue).
 • Nyt fra medarbejder/lærerstab.
 • Status for økonomi.
 • Statusmelding fra alle aktive udvalg f.eks
  • Skolens 25 års jubilæum.
  • Økonomi.
  • Kommunikation.
  • Vision.
  • Investering.
  • Strukturudvalg.
  • Legeplads i børnehaven.
  • Funktionsbeskrivelser og organisationsdiagram for ledelsesteamet.

Når vi nedsætter et udvalg, er udvalgets første opgave, at afklare mål og tidshorisont. Udvalget laver et kommissorium der fremlægges for bestyrelsen. I kommissoriet er der typisk en refleksion over hvornår opgaven er udført og udvalget dermed nedlægger sig selv. Det giver en effektiv og dynamisk arbejdsform.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Frøbjerg-Orte Friskole

Børnehave og Vuggestue